REFERENSER


Vi kan med stolthet visa upp en gedigen erfarenhetsbank och referera till bland annat följande företag & uppdrag:


Tyskland, Vattenfall - Offshore vindkraftparken Dantysk - maskiningenjör:
Genom ett enormt internationellt samarbete mellan politiker och företag bidrog vi till att konstruera parken som idag ger 400,000 hem grön elektricitet.

Belgien, Northwind – Offshore vindkraftpark - maskiningenjör:
Efter de lyckade projektet Dantysk blev det naturligt att vara med i konstruktionen av denna gröna park med 72 vindkraftpark.

Venezuela, Dragon field - Natural gas pipeline - maskiningenjör:
Här byggdes gasledningen tvärs över Gulf of Paria’s botten på 125m för att på modernt vis transportera den växande utvinningen av gas ifrån Dragon field.

Japan; Osaka Gas -  Projektledning för japanska landslaget i friidrott:
målfokus, att få alla att känna sig delaktiga och ansvariga för kvalitet och ständiga förbättringar

England, AMT Partnership – Affärsutveckling för telemarketing företag:
god relation mellan ledning anställda viktig, rak prestigelös kommunikation, våga ta beslut

Sverige; Semcon AB – Projekttidplanering inom produktutveckling & bilindustrin:
Planering är A och O, situationsanpassat ledarskap

Sverige; Trafikverket – Verksamhetsutveckling, projektledning, bl.a. 
10-årigt projekt inom tågtrafikledning med syfte att handla upp och installera ett nationellt tågledningssystem och simuleringssystem, processbaserad organisation, synkroniserade projekt och leveranser för bästa effektmålsuppfyllnad

Kina; Tibetan Bridges – Grundare/projektledning ideellt broprojekt:
Lägga vikt på relationen till alla intressenter, inte tro att saker och ting utförs utan följa upp 

Sverige, Ericsson AB – Projektledning inom både utvecklings- och kundleveransprojekt:
Levererades till fullo på utsatt tid och under budgeterad kostnad.
 
Iran; Google för Entreprenörer - Projektledning start ups inom IT och Service:
Skynda långsamt, fokusera på strategiskt arbete för att nå målen

Sverige; Automotive processindustri – Designingenjör, konstruktör
Konstruktion i olika uppdrag av olika svårighetsgrad i verktygen Solid Works, Catia V5, Inventor, NX

 

V
 

-   Connecting brilliant people with brilliant companies   -